Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Veelal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door omgevingsfactoren. Kinderen kunnen hierdoor problemen ervaren in hun bewegingsontwikkeling. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar.

Naast de huisarts, jeugdarts of kinderarts, zijn het vaak de ouders, leerkrachten of sportinstructeurs, die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. De signalen bij zuigelingen welke kunnen wijzen op motorische problemen zijn onder andere passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust en eenzijdig bewegen. Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn, houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen of veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen,  een slechte of slappe lichaamshouding, overgewicht hebben, moeite hebben met stilzitten, met schrijven, om het tempo van de klas bij te benen of lijkt het achter te lopen in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met klas- of leeftijdgenootjes.

Wanneer kinderfysiotherapie bij de baby of peuter:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • asymmetrische zuigeling,voorkeurshouding
 • huilbaby
 • billenschuiver
 • cerebrale parese
 • spina bifida
 • pre-dysmature kind: te vroeg geborene
 • plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling, etc.

Wanneer kinderfysiotherapie bij het jonge kind:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • afwijkend looppatroon
 • mentale retardatie
 • cerebrale parese
 • lage of hoge spierspanning
 • orthopedische afwijkingen
 • aangeboren afwijkingen ,die de motoriek beïnvloeden
 • ademhalingsproblematiek
 • jeugdreuma

Wanneer kinderfysiotherapie bij het oudere kind:

 • motorische ontwikkelings achterstand
 • DCD; Developmentel Coördination Disorder
 • hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • sensomotorische problemen
 • schrijfproblemen
 • houdingsproblemen
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • sportblessures
 • overgewicht

Werkwijze

De kinderfysiotherapeutische behandeling is erop gericht om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen, het vergroot het plezier in bewegen en spreekt bepaalde motorische aan. Door gericht en spelend te bewegen ontwikkelen kinderen het gebruik van hun zintuigen en hun motoriek. Zo werken ze ook aan de algemene leervoorwaarden. Denk dan bijvoorbeeld aan de automatisering van motorische basisvoorwaarden, het zelfvertrouwen en de ruimtelijke oriëntatie.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen voor ouders. U kunt op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling vaak langer. Waar nodig kunnen wij, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Kosten

Kinderen tot 18 jaar krijgen fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Let wel, dat geldt tot 18 behandelingen. Voor extra behandelingen kunt u zich wel aanvullend verzekeren. Sinds kort bestaat er ook de mogelijkheid om zonder verwijzing advies te vragen bij de kinderfysiotherapeut (DTF). Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze kinderfysiotherapeuten:
Marielle Kuik-Kamphuis
Isabelle Geerdink

Terug naar specialismen