Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, kunnen daardoor problemen ervaren. De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare patiënten op leeftijd, welke te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit de specifieke kennis over deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

Wanneer is het raadzaam om naar de geriatriefysiotherapeut te gaan?

  • wanneer bewegen niet meer vanzelfsprekend is;
  • bij het ervaren van klachten doordat uw conditie achteruit gaat;
  • bij krachtverlies en het ervaren van problemen met uw evenwicht;
  • wanneer (trap)lopen, fietsen, wassen, aankleden en/of huishoudelijk werk moeilijker worden;
  • wanneer u meer kans heeft op vallen en/of u reeds te maken heeft gehad met een valincident.

Werkwijze

De behandeling door de geriatriefysiotherapeut bestaat voornamelijk uit oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Hier gaat altijd een intake gesprek aan vooraf. Nadat uw klachten, wensen en behoeften in kaart zijn gebracht wordt er een behandelplan opgemaakt. Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort tevens het adviseren en begeleiden van gezinsleden en/of mantelzorgers over het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Kosten

Geriatrische fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, tenzij er sprake is van een chronische indicatie, vastgesteld door een arts. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u recht op het door uw zorgverzekeraar vastgestelde aantal behandelingen per kalenderjaar. Raadpleeg uw polis of neem contact met ons op

Terug naar specialismen