Kwaliteitstoets behaald!

Met veel trots kunnen wij melden dat wij vrijdag 10 november met goed gevolg de Keurmerk visitatie én EffectiviteitsAudit hebben doorlopen!

Als Keurmerk praktijk worden wij eens per twee jaar gevisiteerd. De visitatie is een officieel en georganiseerd praktijkbezoek, uitgevoerd door een externe auditor namens Health Care Auditing (HCA), waarbij de omstandigheden waaronder en de wijze waarop wij onze zorg aanbieden beoordeeld is, op grond van de in de visitatie opgestelde normen. Het doel hierbij is de kwaliteit van de organisatie te beschrijven in sterke en verbeterpunten.

Naast de visitatie van het Keurmerk heeft gecombineerd de (eveneens door HCA uitgevoerde) EffectiviteitsAudit plaats gevonden, welke wij als Plus-praktijk eveneens eens in de 2 jaar dienen te laten uitvoeren, in opdracht van de bij Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg (SKMZ) aangesloten zorgverzekeraars. De EffectiviteitsAudit bestond uit (1) schriftelijke verslaglegging op basis door de verschillende zorgverzekeraars gestelde eisen aan praktijken en (2) de dossiertoets.

We hebben bovenal lof gekregen aangaande onze sterke punten, waaronder klanttevredenheid, praktijkinrichting en zorginnovatie. De verkregen verbeterpunten waren enkel opbouwend kritische aandachtspunten ter vergroting van inzicht, begrip en  kwaliteit van zorg.

We zijn zeer tevreden over het verloop van de visitatie en de audit en bovenal trots op ons mooie, betrokken en kundige team!

Terug naar nieuwsoverzicht