In the spotlights (10)

Kinderfysiotherapie

 

Regelmatig wordt aan ons gevraagd waarom kinderen bij de kinderfysiotherapeut komen? Ze hoeven toch niet gemasseerd te worden?

Wanneer het ontwikkelen van motoriek en zintuigen niet vanzelf gaat, komt de kinderfysiotherapeut in beeld.
Met kinderfysiotherapie proberen zij bij kinderen spelenderwijs een bepaalde vaardigheid aan te leren of, wanneer een kind minder mogelijkheden heeft, het kind zo optimaal mogelijk te laten bewegen.

 

Welke kinderen zien we?

We werken hulpvraaggericht aan de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. We zien:

  • Baby’s met een voorkeurshouding of baby’s die veel huilen of zich overstrekken. Met adviezen aan ouders en stimulering van de motoriek worden er goede resultaten behaald en kan helmtherapie vaak voorkomen worden. Ook geven we adviezen wanneer motorische mijlpalen niet of vertraagd behaald worden;
  • Peuters die veel vallen of niet tot klimmen en klauteren komen;
  • Kleuters met fijn motorische problemen, waardoor zij moeite hebben met fijn  motorische activiteiten als schrijven, kleuren, knippen en plakken.

Maar we komen ook in beeld wanneer uw kind:

  • Orthopedische problemen heeft, waaronder enkel-, knie- en rugklachten;
  • Moeite heeft bij sensorische informatieverwerking, waardoor het in de klas problemen ondervindt;
  • Evenwichtsproblemen ervaart, angst heeft of moeite met balvaardigheden, waardoor het niet goed mee kan komen met gymnastiek;
  • Vaardigheden niet weet te automatiseren of geen voorkeurshand heeft;
  • Vaak valt, een afwijkend looppatroon of een verkeerde houding heeft.
  • Minder zelfvertrouwen heeft in houding en beweging;
  • Verminderde conditie en overgewicht heeft. Kinderen met overgewicht en verminderde fitheid en conditie kunnen bij ons terecht in het PowerProject.

 

Samenwerking

Samen met ouders, leerkrachten en in samenwerking met betrokken (para)medici zoals een (kinder)arts, logopedist, ergotherapeut of diëtist, optimaliseren we de sensomotorische ontwikkeling van uw kind.

Kinderfysiotherapie wordt voor kinderen van 0 tot 18 jaar 18 x vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna is vergoeding door de zorgverzekeraar afhankelijk van de afgesloten aanvullende verzekering.

Heeft uw kind moeite met bepaalde activiteiten of heeft u vragen over de (senso)motorische ontwikkeling van uw kind?

Kom dan eens langs, bezoek onze website of bel voor meer informatie.

Mariëlle, Lisette, Isabelle en Femke

Terug naar nieuwsoverzicht