Ergotherapie

Ergotherapie stelt mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren, wanneer dit door lichamelijke en/of psychische problemen niet meer vanzelfsprekend is. Een praktische aanpak van deze problemen staat hierbij voorop.

Problemen kunnen bijvoorbeeld worden ervaren op het gebied van:

  • Zelfredzaamheid (wassen, aankleden, een maaltijd koken)
  • Werk (schrijven, werkhouding)
  • Ontspanning (tuinieren, fietsen).

Voor wie is ergotherapie?

Ergotherapie kan uitkomst bieden voor mensen die door uiteenlopende gezondheidsklachten problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Deze klachten kunnen onder andere zijn:

  • Ouderdom;
  • Parkinson;
  • Niet aangeboren hersenletsel;
  • CVA/beroerte;
  • Dementie;
  • Reuma/artrose.

Wat kunt u verwachten van de ergotherapeut?

Tijdens de behandeling kijkt de ergotherapeut naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen van de cliënt. De ergotherapeut traint vaardigheden met de cliënt en geeft instructie en adviezen, zo nodig ook aan mantelzorgers of zorgverleners. De ergotherapeut kan eveneens hulpmiddelen, (woning) aanpassingen en voorzieningen laten uitproberen  en waar nodig samen met de cliënt aangevragen.

Ergotherapie aan huis

Voornamelijk behandelt de ergotherapeut cliënten in de thuissituatie, maar ook op de praktijk. Bij kinderen kan de ergotherapeutische behandeling ook op school plaatsvinden.

Direct toegankelijk

Voor ergotherapie is geen verwijzing nodig. Per kalenderjaar wordt er vanuit de basisverzekering tot maximaal tien uur ergotherapie door de zorgverzekeraar vergoed, rekening houdend met het eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar.