Parkinson

Door de ziekte van Parkinson heeft u mogelijk moeite om een actieve leefstijl op te pakken en te onderhouden en ervaart u wellicht problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, waaronder lopen, aankleden, spreken en/of eten.

De ziekte van Parkinson is een neurologische ziekte, ofwel een ziekte in de hersenen. De ziekte uit zich per patiënt op haar eigen wijze met uiteenlopende symptomen. Voorbeelden van symptomen van de ziekte van Parkinson zijn:

  • Trillen (tremor) van handen, benen, kin en/of tong;
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie) en/of moeite met het starten van bewegingen (akinesie) of zelf het ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie);
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit);
  • Houdings- en evenwichtsproblemen;
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing).

De grote verscheidenheid aan mogelijke problemen per individuele patiënt vraagt om specifiek deskundige zorgverleners. Fysiotherapie De Carrousel is aangesloten bij ParkinsonNet, waarmee deze deskundigheid kan worden gegarandeerd.

De behandeling wordt door uw therapeut goed afgestemd op uw specifieke mogelijkheden en beperkingen, omdat lichamelijke activiteit juist voor u veel winst kan opleveren.

Terug naar beweegprogramma's