Longrevalidatie

Fysiotherapie bij longaandoeningen, waaronder COPD, astma en bronchitis is van groot belang. Wanneer u niet meer in staat bent om een fietstocht te volbrengen of wanneer het lopen door het centrum niet gaat, kan de fysiotherapeut u helpen om uw conditie te verbeteren. Ook spierkracht is van belang. Als opstaan uit een stoel al veel kracht en energie kost, is de drempel nog groter om de deur uit te gaan. Tot slot zijn, het trainen van ademhalingstechnieken van belang om uw energie optimaal te benutten. U traint samen met andere revalidanten, want u bent samen ervaringsdeskundige!

Intake

Vooraf worden uw klachten en wensen t.a.v. het bewegen uitvoerig besproken. Tevens wordt u regelmatig getest om te beoordelen of de revalidatie op uw niveau is afgestemd.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, wordt de revalidatie grotendeels vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt wel het wettelijk eigen risico.

Uw fysiotherapeut kan u meer informatie geven.

U traint 1 of 2 keer ca. 50 minuten per week, afhankelijk van uw huidige beweegniveau.

Het is niet verplicht om sportkleding te dragen, hoewel het dragen van makkelijk zittende kleding geadviseerd wordt.

Terug naar beweegprogramma's