COPD Beweegprogramma

Protocol gestuurd programma

Gespecialiseerde fysiotherapie levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van COPD,  waardoor een betere kwaliteit van leven kan worden ervaren.

Fysiotherapie de Carrousel biedt een protocol-gestuurd revalidatieprogramma voor COPD-patiënten aan. In een revalidatieperiode van 12 weken werkt u aan de volgende doelen:

 1. Het optimaliseren van uw conditie;
 2. Het zelfstandig behouden van uw conditie.

Wat is COPD?

COPD is een chronische longziekte en is is een verzamelnaam voor chronische bronchitits en longemfyseem. Chronisch betekent dat het blijvend is. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte).

Wanneer u COPD heeft, kan het zijn dat u zich benauwd voelt bij inspanningen, of last krijgt van hoestbuien. Het kan dan lijken alsof u het beste alle inspanningen kunt vermijden.
Echter, juist wanneer u last heeft van chronische bronchitis of longemfyseem, is het belangrijk dat u in beweging blijft!

Streven naar zelfredzaamheid 

Het revalidatieprogramma ziet er als volgt uit:

 1. Intake, screening en onderzoek;
 2. Het vaststellen van hoofd- en subdoelen;
 3. Uitvoeren van het op u afgestemde trainingsprogramma (12 weken);
 4. Zo nodig consulteren van ergotherapeut, diëtist en/of logopedist;
 5. Evaluatie na 12 weken, waarna:
  • Afbouwen van de revalidatie en onderhoud voortzetten door zelfstandig te trainen, middels bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen of fitnessen.
  • Voortzetten van het revalidatieprogramma na bijstelling van het behandeldoel.

Meten = weten

Samen met uw fysiotherapeut evalueert u regelmatig op de vastgestelde doelen. Hierdoor kan worden beoordeeld of uw conditie en spierkracht voldoende op peil zijn om longaanvallen te voorkomen of uit te stellen, zodat uw longen niet verder achteruitgaan en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven kan worden behouden.

 

Met het protocol gestuurde beweegprogramma voor patiënten met COPD helpen gespecialiseerde fysiotherapeuten Kim Bakhuis en Edwin Reurink u op een verantwoorde manier werken aan een actieve leefstijl!

Terug naar beweegprogramma's

Wilt u vanwege gezondheisproblemen uw voedingspatroon verbeteren?

Maak een afspraak met onze diëtiste!

Afspraak maken