Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens (ookwel: etalagebenen) is een aandoening aan de slagaderen in de benen, welke gekenmerkt wordt door pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader in de benen. Claudicatio intermittens is ook bekend onder de naam etalagebenen.

Patiënten met Claudicatio intermittens kunnen binnen Fysiotherapie De Carrousel terecht voor gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

Binnen Fysiotherapie De Carrousel is Katja Viscaal aangesloten bij ClaudicatioNet. Dit houdt in dat zij regelmatig extra bijscholing volgt, waardoor de door haar aangeboden therapie voldoet aan kwaliteitseisen om transparante en hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen.

Terug naar beweegprogramma's