Algemene voorwaarden

 

Tarief
Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden behandelingen door de fysiotherapeut (tot een maximum aantal behandelingen per jaar) vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor het totale aantal behandelingen waarop u recht heeft. Indien u geen aanvullende verzekering heeft betaalt u de behandelingen zelf, mits u op verwijzing van een arts wordt aangemeld met een chronische indicatie. In dit geval heeft u vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering (Let op: de basisverzekering heeft een eigen risico van minimaal € 385 per jaar).

Betaling
Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, worden uw behandelingen na afloop van iedere maand gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is worden de rekeningen naar u gestuurd en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling(en). Vragen en/of onduidelijkheden ten aanzien van nota’s, zorgverzekeraars en behandelkosten kunt u ten allen tijde kenbaar maken bij de secretaresse(s).

Privacy / Geheimhouding
Iedere medewerker van Fysiotherapie De Carrousel heeft geheimhoudingsplicht.

Verzuim
Zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent voor uw behandeling. Wanneer u verhinderd bent, dient u dit tenminste 24 uur van te voren te melden. Met uitzondering van overmacht wegens ziekte, zijn wij bij verzuim zonder tijdige afmelding genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid
De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. Tevens is de praktijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten dient u ten allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van Fysiotherapie De Carrousel of de hiertoe bevoegde instantie, zoals politie of brandweer, op te volgen.

Dataverzameling
Als Keurmerk Praktijk, krijgen de fysiotherapeuten binnen de praktijk zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Door middel van deze dataverzameling, onderzoek en analyse van data vanuit de patiëntendossiers, zijn de fysiotherapeuten binnen de praktijk in staat om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres, uw persoonlijke gegevens zijn uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.
Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Klachtenregeling
In deze praktijk voor fysiotherapie doen wij er alles aan om onze klanten/patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut. Indien u hierna toch liever uw klacht bespreekt met een onafhankelijke klachtenconsultent kunt u dit doen door een mail te sturen naar klacht@keurmerkfysiotherapie.nl Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

 

Wilt u vanwege gezondheisproblemen uw voedingspatroon verbeteren?

Maak een afspraak met onze diëtiste!

Afspraak maken